Európske vodičské preukazy - vždy aktuálne informácie
Vodičský preukaz

Vodičský preukaz

Od januára 2013 sa začne z dôvodu zjednotenia vodičských preukazov v celej EÚ vydávať nový európsky vodičský preukaz v štandardnom európskom formáte s prísnejšími bezpečnostnými prvkami. Nový európsky vodičský preukaz tak nahradí viac ako 100 rôznych formátov, ktoré dnes používa viac ako 300 miliónov vodičov v celej Európskej únii.

Medzi najdôležitejšie zmeny spojené s novými vodičskými preukazmi patria obmedzená časová platnosť, nové skupiny pre motocyklistov, vekové obmedzenia pre motocyklistov a šoférov autobusov a nákladných automobilov.

Obmedzená platnosť vodičského preukazu

Vodičské preukazy vydávané do januára 2013 majú neobmedzenú platnosť. Po novom sa ich platnosť obmedzí najviac na 15 rokov.

Ak bol váš vodičák vydaný od 1. januára 1993 do 30. apríla 2004, bude vám platiť do 31. decembra 2023.

Vodičák vydaný od 1. mája 2004 do 18. januára 2013 platí do 31. decembra 2032.

Vodičské preukazy vydané po 19. januári 2013 budú platiť maximálne 15 rokov.

Platnosť vodičského preukazu pre skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T je 15 rokov; najviac však do dovŕšenia veku 65 rokov.

Platnosť vodičského preukazu pre skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE je 5 rokov; najviac však do dovŕšenia veku 65 rokov

Platnosť vodičského preukazu osoby staršej ako 63 rokov je päť rokov, ak predloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti.

Minimálny vek šoférovania nákladných automobilov a autobusov

Do januára 2013 bol potrebný na šoférovanie autobusov minimálny vek 21 rokov. Táto hranica sa príchodom nových pravidiel posúva na 24 rokov. Vodičský preukaz skupín C a CE, teda pre nákladné vozidlá nad 7,5 tony vám už po novom nevydajú ak nemáte aspoň 21 rokov. Doterajšie vodičské preukazy samozrejme platia naďalej.

Príves za auto

V prípade prívesov dôjde k značnému zjednodušeniu pravidiel. Po novom môžete k autu do 3,5 tony pripojiť príves, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg za predpokladu, že najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 4 250 kg. Ak za auto skupiny B pripojíte príves, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg, budete potrebovať vodičák skupiny BE (po starom B+E). Pre ťažší príves budete potrebovať vodičák skupiny C1E (predtým C1+E, nákladné vozidlo do 7,5 tony s prívesom).

Nový vodičák na motorku

Na šoférovanie motorky bez obmedzenia výkonu je potrebný minimálny vek 24 rokov. Oprávnenie šoférovať skúter, moped, či malú štvorkolku bude možné získať ako rovnako ako doteraz automaticky. Motorku, ktorej výkon nepresiahne 25 KW bude možné viesť po dovŕšení 18 rokov. Pribudne nová skupina motoriek, A2, ktorých výkon nemôže presiahnuť 35 kW, a pomerom výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť môže byť maximálne 0,2 kW/kg a nesmú byť odvodené od vozidla s viac ako dvojnásobkom ich výkonu. Oprávnenie na šoférovanie motoriek tejto skupiny sa bude sa udeľovať po zložení skúšky ľuďom nad 18 rokov.

Nové skupiny vodičských preukazov


Doterajšie vodičské oprávnenie skupiny oprávňuje šoférovať skupinu
AM AM
A1 A1, AM
A s obmedzením výkonu motora do 25 kW A2, A1, AM
A bez obmedzenia A, A2, A1, AM
B1 B1, AM
B B, B1, AM
B+E B, BE, B1 a AM
C1 C1, B, B1, AM a T
C1+E C1E, C1, BE, B, B1, AM a T
(D1E iba v prípade, ak ste držiteľom oprávnenia skupiny D1 získanej pred 19.1.2013)
C C, C1, B, B1, AM a T
C+E CE, C, C1E, C1, BE, B, B1, AM a T
(DE iba v prípade, ak ste držiteľom oprávnenia skupiny D získanej pred 19.1.2013)
D1 D1, C, C1, B, B1, AM a T
D1+E D1E, D1, CE, C, C1E, C1, BE, B, B1, AM a T
D D, D1, C, C1, B, B1, AM a T
D+E DE, D, D1E, D1, CE, C, C1E, C1, BE, B, B1, AM a T
T T, ale len na území Slovenskej republiky
A/50 AM

Vodičský preukaz – údaje a vzor

Vodičský preukaz má rozmery 8,56 x 5,398 cm, pre vyššiu odolnosť je vyrobený polykarbonátu a obsahuje viacero ochranných prvkov.

Predná strana vodičského preukazu

Na čelnej strane vodičského preukazu sú uvedené:

 • Osobné údaje držiteľa
 • Dátum vydania
 • Sídlo úradu vydávajúceho vodičský preukaz
 • Číslo vodičského preukazu
 • Podpis držiteľa
 • Skupiny vodičských oprávnení
 • Fotografia držiteľa predpísaných rozmerov 2 x 2,2 cm

Zadná strana vodičského preukazu

Na zadnej strane vodičského preukazu sú uvedené:

 • Skupiny a podskupiny vodičských opravnení spolu s datum ich udelenia

Medzinárodný vodičský preukaz

Držiteľ medzinárodného vodičského preukazu nie je oprávnený viesť motorové vozidlo s SR, ak bol tento medzinárodný vodičský preukaz vydaný v SR, alebo ak bol vydaný v zahraničí ale jeho držiteľ má pobyt v SR.

Medzinárodný vodičský preukaz má rozmery 14,8 x 10,5 cm. Prvá a posledná strana sú sivej farby a tvoria obal. Vnútorné strany sú biele.

Mezinárodný vodičský preukaz – údaje

Medzinárodný vodičský preukaz uvádza:

 • meno,
 • priezvisko,
 • titul,
 • dátum a miesto narodenia,
 • adresu pobytu,
 • rozsah oprávnenia,
 • obmedzenia,
 • fotografiu držiteľa,
 • podpis držiteľa.

Skôr ako si však sadnete do aute, nezabudnite si okrem vodičského preukazu skontrolovať aj povinnú výbavu.

vodicsky-preukaz


Nie je poistenie ako poistenie. Ak však hľadáte najlacnejšie povinné zmluvné poistenie s najlepším poistným krytím, tak určite navštívte portál www.poistomat.sk. Výpočet poistného nebude trvať viac ako pár minút.
Európske vodičské preukazy - vždy aktuálne informácie